વૃક્ષા રોપણ SMS સુવિધાનો શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાવ!!  વૃક્ષા રોપણ SMS સુવિધાનો AMC ને અમદાવાદીઓ તરફ થી જોરદાર પ્રતિભાવ મળ્યો છે. 3 માં થી એક અમદાવાદી ગુલમહોર ના છોડ ની માંગ કરી રહ્યા છે. અમ. મ્યુનિ. ને અત્યાર સુધી માં 21000 SMS મળ્યા છે જેમાં 79000 વૃક્ષો ના રોપાનું વાવેતર થઇ ચુક્યું છે  એસએમએસ યોજના ના ભાગ રૂપે દરેક નાગરિકના ઘર બારણે વૃક્ષ નું વાવેતર થાય એવી અમારી ઝુંબેશ તીવ્ર પુર જોશ માં છે

વૃક્ષા રોપણ SMS સુવિધાનો શ્રેષ્ઠ પ્રતિભાવ!! વૃક્ષા રોપણ SMS સુવિધાનો AMC ને અમદાવાદીઓ તરફ થી જોરદાર પ્રતિભાવ મળ્યો છે. 3 માં થી એક અમદાવાદી ગુલમહોર ના છોડ ની માંગ કરી રહ્યા છે. અમ. મ્યુનિ. ને અત્યાર સુધી માં 21000 SMS મળ્યા છે જેમાં 79000 વૃક્ષો ના રોપાનું વાવેતર થઇ ચુક્યું છે એસએમએસ યોજના ના ભાગ રૂપે દરેક નાગરિકના ઘર બારણે વૃક્ષ નું વાવેતર થાય એવી અમારી ઝુંબેશ તીવ્ર પુર જોશ માં છે

#‎AMC‬ has prepared Public Health Bye-Laws for effective enforcement and maintaining discipline..

has prepared Public Health Bye-Laws for effective enforcement and maintaining discipline.

ફોગ અને ક્લાઉડની ઈમેજ આપતો અમદાવાદનો પ્રથમ‘મિસ્ટ જેટ ફાઉન્ટેઈન’  Watch Video @ http://youtu.be/5iKpDPdTL6w

ફોગ અને ક્લાઉડની ઈમેજ આપતો અમદાવાદનો પ્રથમ‘મિસ્ટ જેટ ફાઉન્ટેઈન’ Watch Video @ http://youtu.be/5iKpDPdTL6w

Wind power​ from Kutch to provide Power and 100 cr #Savings to #Ahmedabad City !!

Wind power​ from Kutch to provide Power and 100 cr to City !

AMC in the news

AMC in the news

Heavy rains likely today: http://goo.gl/uHURhW

Heavy rains likely today: http://goo.gl/uHURhW

કાંકરિયા ઝૂના 64 વર્ષના ઈતિહાસમાં માદા અજગરે પ્રથમ વખત 18 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

કાંકરિયા ઝૂના 64 વર્ષના ઈતિહાસમાં માદા અજગરે પ્રથમ વખત 18 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો

અમદાવાદ ના ત્રણ ઝોન - ઇસનપુર જોધપુર અને અસારવા વિસ્તાર માં પાણી ની ભૂગર્ભ ટાંકી અને પંપ હાઉસ બનાવાશે

અમદાવાદ ના ત્રણ ઝોન - ઇસનપુર જોધપુર અને અસારવા વિસ્તાર માં પાણી ની ભૂગર્ભ ટાંકી અને પંપ હાઉસ બનાવાશે

AMC school kids to learn the smart way from July 2  Smart Learning

AMC school kids to learn the smart way from July 2 Smart Learning

AMC in the News....

AMC in the News....

Pinterest
Search