Dewis Doeth! / Choose Well!

Mae Dewis Doeth yn helpu pobl i benderfynu ar y lle mwyaf priodol i ymweld ag ef. Choose Well gives people the tools to help them decide the most appropriate place to visit
18 Pins12 Followers
Mae UMA ar draws Gogledd Cymru yn darparu ystod eang o driniaethau ar gyfer amrywiaeth o anhwylderau, gan helpu i gadw adrannau achosion brys yn rhydd ar gyfer achosion difrifol.  Gallwch fynd i’r UMA ar gyfer salwch neu anaf megis •Alergeddau •Brathiadau anifeiliaid •Mân losgiadau •Problemau llygaid •Mân anafiadau o ganlyniad i godwm neu wrthdrawiad traffig •Symptomau datguddiad i wres neu oerni •Anafiadau trawmatig i fraich neu goes •Clwyfau wedi’u heintio

Mae UMA ar draws Gogledd Cymru yn darparu ystod eang o driniaethau ar gyfer amrywiaeth o anhwylderau, gan helpu i gadw adrannau achosion brys yn rhydd ar gyfer achosion difrifol. Gallwch fynd i’r UMA ar gyfer salwch neu anaf megis •Alergeddau •Brathiadau anifeiliaid •Mân losgiadau •Problemau llygaid •Mân anafiadau o ganlyniad i godwm neu wrthdrawiad traffig •Symptomau datguddiad i wres neu oerni •Anafiadau trawmatig i fraich neu goes •Clwyfau wedi’u heintio

MIUs across North Wales provide a wealth of treatments for a varied range of ailments, helping keep free emergency departments for serious cases. A visit to an MIU can cater for illnesses or injuries such as: •Allergies •Animal bites •Minor burns •Eye problems •Minor injuries as a result of a fall or traffic collision •Heat and cold exposure symptoms •Traumatic limb injuries •Infected wounds •Objects swallowed or stuck

MIUs across North Wales provide a wealth of treatments for a varied range of ailments, helping keep free emergency departments for serious cases. A visit to an MIU can cater for illnesses or injuries such as: •Allergies •Animal bites •Minor burns •Eye problems •Minor injuries as a result of a fall or traffic collision •Heat and cold exposure symptoms •Traumatic limb injuries •Infected wounds •Objects swallowed or stuck

Choose Well MIU

Choose Well MIU

Choose Well!

Choose Well!

Dewis Doeth !

Dewis Doeth !

Emergency Ambulance/Choose Well

Emergency Ambulance/Choose Well

Choose Well / Dewis Doeth

Choose Well / Dewis Doeth

NHS Choose Well Cymru

NHS Choose Well Cymru

SHARK BISCUIT: NHS Choose Well Campaign

SHARK BISCUIT: NHS Choose Well Campaign

Choose Well resources

Choose Well resources

Mae fferyllwyr yn arbenigwyr ar bob math o anhwylderau a meddyginiaethau ac yn medru rhoi cyngor meddygol yn y man ar lle. Pharmacists are experts on all kinds of aliments and medicines and give professional health advice quickly.

Mae fferyllwyr yn arbenigwyr ar bob math o anhwylderau a meddyginiaethau ac yn medru rhoi cyngor meddygol yn y man ar lle. Pharmacists are experts on all kinds of aliments and medicines and give professional health advice quickly.

Gallwch ymweld â'ch fferyllfa leol pan fyddwch yn dioddef o broblem iechyd gyffredin nad oes angen gweld nyrs neu feddyg ar ei chyfer.

Gallwch ymweld â'ch fferyllfa leol pan fyddwch yn dioddef o broblem iechyd gyffredin nad oes angen gweld nyrs neu feddyg ar ei chyfer.

Visit your local chemist when you are suffering from a common health problem which does not require being seen by a nurse or doctor.

Visit your local chemist when you are suffering from a common health problem which does not require being seen by a nurse or doctor.

Bydd dewis yn ddoeth yn golygu y cewch chi a'ch teulu y driniaeth orau. Mae hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysuraf y GIG helpu'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf.  Choosing Well means that you and your family will get the best treatment. It also allows busy NHS services to help the people who need them most.

Bydd dewis yn ddoeth yn golygu y cewch chi a'ch teulu y driniaeth orau. Mae hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysuraf y GIG helpu'r bobl hynny sydd eu hangen fwyaf. Choosing Well means that you and your family will get the best treatment. It also allows busy NHS services to help the people who need them most.

Mae dewis yn ddoeth yn sicrhau bod triniaeth hollbwysig yn cael ei rhoi cyn gynted â phosibl.  Choosing Well ensures that essential treatment is given, in the shortest possible time.

Mae dewis yn ddoeth yn sicrhau bod triniaeth hollbwysig yn cael ei rhoi cyn gynted â phosibl. Choosing Well ensures that essential treatment is given, in the shortest possible time.

Mae'r ymgyrch Dewis Doeth yn helpu pobl drwy gysylltu eu symptomau neu anaf â'r gwasanaeth cywir The Choose Well campaign assists people by linking their symptoms or injury to the right service

Mae'r ymgyrch Dewis Doeth yn helpu pobl drwy gysylltu eu symptomau neu anaf â'r gwasanaeth cywir The Choose Well campaign assists people by linking their symptoms or injury to the right service

Pinterest
Search