More ideas from cidgc
شماره 181 ماهنامه بینالمللی ساختوساز با تکیه بر دو موضوع زیرساختهای گردشگری و هوشمندسازی در صنعت ساختمان به زودی منتشر میشود. #گروه_ساخت_و_ساز  #ساخت_و_ساز  #گردشگری

شماره 181 ماهنامه بینالمللی ساختوساز با تکیه بر دو موضوع زیرساختهای گردشگری و هوشمندسازی در صنعت ساختمان به زودی منتشر میشود. #گروه_ساخت_و_ساز #ساخت_و_ساز #گردشگری

اردیبهشت بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار

اردیبهشت بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار

اعلام اسامی برندگان قرعهکشی ماهنامه بینالمللی ساختوساز اولین جشنواره نشان تعالی HSE با حضور ماهنامه بینالمللی ساختوساز در سال گذشته برگزار شد. در این جشنواره اطلاعات بازدیدکنندگان از غرفه ماهنامه ساختوساز ثبت شد تا در فرودینماه امسال به 10 نفر از آنها اشتراک رایگان یکساله ماهنامه بینالمللی ساختوساز اهدا شود. به گزارش روابط عمومی گروه توسعه بینالملل ساختوساز اسامی برندگان به شرح زیر است:  فریدون حاجی خانی  سید جواد فاطمیه جلیل فریدنیا سارا آزمند مسعود شاهپسند محمدرضا عطاری  کتایون خباز…

اعلام اسامی برندگان قرعهکشی ماهنامه بینالمللی ساختوساز اولین جشنواره نشان تعالی HSE با حضور ماهنامه بینالمللی ساختوساز در سال گذشته برگزار شد. در این جشنواره اطلاعات بازدیدکنندگان از غرفه ماهنامه ساختوساز ثبت شد تا در فرودینماه امسال به 10 نفر از آنها اشتراک رایگان یکساله ماهنامه بینالمللی ساختوساز اهدا شود. به گزارش روابط عمومی گروه توسعه بینالملل ساختوساز اسامی برندگان به شرح زیر است: فریدون حاجی خانی سید جواد فاطمیه جلیل فریدنیا سارا آزمند مسعود شاهپسند محمدرضا عطاری کتایون خباز…

اولین دوره این جشنواره با استقبال خوبی از سوی جامعه مهندسی و سازمانهای مربوط در سراسر کشور روبرو شد. یکی از غرفههای این جشنواره غرفه ماهنامه بینالمللی ساختوساز بود که ضمن معرفی نشریههای چاپی و دیجیتال ماهنامه ساختوساز مخاطبان را با فعالیتهای این گروه در فضای مجازی آشنا کرد. قرعهکشی بین بازدیدکنندگان غرفه ماهنامه بینالمللی ساختوساز برای دریافت یکسال اشتراک رایگان نیز به زودی برگزار میشود. #قرعه_کشی #ماهنامه_ساخت_و_ساز

اولین دوره این جشنواره با استقبال خوبی از سوی جامعه مهندسی و سازمانهای مربوط در سراسر کشور روبرو شد. یکی از غرفههای این جشنواره غرفه ماهنامه بینالمللی ساختوساز بود که ضمن معرفی نشریههای چاپی و دیجیتال ماهنامه ساختوساز مخاطبان را با فعالیتهای این گروه در فضای مجازی آشنا کرد. قرعهکشی بین بازدیدکنندگان غرفه ماهنامه بینالمللی ساختوساز برای دریافت یکسال اشتراک رایگان نیز به زودی برگزار میشود. #قرعه_کشی #ماهنامه_ساخت_و_ساز

چهارشنبه سوریتان خجستهباد. #ساخت_و_ساز  #گروه_توسعه_بین الملل_ساخت_و_ساز #چهارشنبه_ایرانی #چهارشنبه_سوری

چهارشنبه سوریتان خجستهباد. #ساخت_و_ساز #گروه_توسعه_بین الملل_ساخت_و_ساز #چهارشنبه_ایرانی #چهارشنبه_سوری

آغاز بهمنماه سال 1396 برای تیم فروش ماهنامه ساختوساز نویدبخش روزهای پر فروغی بود. آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شد. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

آغاز بهمنماه سال 1396 برای تیم فروش ماهنامه ساختوساز نویدبخش روزهای پر فروغی بود. آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شد. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

آغاز بهمنماه سال 1396 برای تیم فروش ماهنامه ساختوساز نویدبخش روزهای پر فروغی بود. آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شد. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

آغاز بهمنماه سال 1396 برای تیم فروش ماهنامه ساختوساز نویدبخش روزهای پر فروغی بود. آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شد. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شده است. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

آغاز به کار مجله آنلاین گروه ساختوساز به آدرس www.consbank.com سبب شکلگیری شکل و نحوهای نو در شیوه بازاریابی این مجموعه شده است. توسعه سبد فروش و خدمات آنلاین نخستین موفقیتی بود که گروه فروش مجموعه ساختوساز به کمک این مجله آنلاین رقم زد. اما این همه ماجرا نیست! خبرهای بیشتری در راه است که بهزودی میشنوید.

در مراسم اختتامیه از گروه ساختوساز به عنوان حامی رسانهای تقدیر ویژه شد. نعیمی مدیر دبیرخانه نشان تعالی HSE ضمن اشاره به خدمات و همراهی ماهنامه ساختوساز به عنوان بانفوذترین رسانهی تخصصی عرصه ساختوساز کشور اظهار امیدواری کرد که گروه ساختوساز در سالهای آینده نیز نقش ویژهای در جشنواره نشان تعالی HSE داشته باشد.

در مراسم اختتامیه از گروه ساختوساز به عنوان حامی رسانهای تقدیر ویژه شد. نعیمی مدیر دبیرخانه نشان تعالی HSE ضمن اشاره به خدمات و همراهی ماهنامه ساختوساز به عنوان بانفوذترین رسانهی تخصصی عرصه ساختوساز کشور اظهار امیدواری کرد که گروه ساختوساز در سالهای آینده نیز نقش ویژهای در جشنواره نشان تعالی HSE داشته باشد.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری اولین جشنواره نشان تعالی HSE گفت: ما مهندسان میدانیم که وقتی میخواهیم مسالهای را حل کنیم باید آنرا به  اجزای کوچک خرد کرده و سپس آن را حل کنیم. HSE نیز که یک فرآیند است بر این نکته تاکید دارد که اگر بخواهیم اعتماد اجتماعی را در حوزه مهندسی به مهندسان بازگردانیم باید فرایندی رفتار کنیم. #ساخت_و_ساز #شهرسازی # HSE

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری اولین جشنواره نشان تعالی HSE گفت: ما مهندسان میدانیم که وقتی میخواهیم مسالهای را حل کنیم باید آنرا به اجزای کوچک خرد کرده و سپس آن را حل کنیم. HSE نیز که یک فرآیند است بر این نکته تاکید دارد که اگر بخواهیم اعتماد اجتماعی را در حوزه مهندسی به مهندسان بازگردانیم باید فرایندی رفتار کنیم. #ساخت_و_ساز #شهرسازی # HSE

ماهنامه ساختوساز تهران  منتشر شد. برای دانلود این نسخه به سایت cidgc.com مراجعه فرمایید.

ماهنامه ساختوساز تهران منتشر شد. برای دانلود این نسخه به سایت cidgc.com مراجعه فرمایید.

ماهنامه بینالمللی ساختوساز در نخستین جشنواره نشان تعالی HSE بهعنوان حامی رسانهای حضور به عمل رساند. #نشان_تعالی

ماهنامه بینالمللی ساختوساز در نخستین جشنواره نشان تعالی HSE بهعنوان حامی رسانهای حضور به عمل رساند. #نشان_تعالی

ترانه یلدا از طراحان طرح جامع تهران و دانشآموخته دکتری معماری و شهرسازی از پلی تکنیک تورینو ایتالیاست در هفته گذشته طی مصاحبهای حضوری با ساختوساز تهران از نوستالژی تهران قدیم و جایگاه رفیع سنت در شهرسازی صحبت کرد. #معماری #شهرسازی

ترانه یلدا از طراحان طرح جامع تهران و دانشآموخته دکتری معماری و شهرسازی از پلی تکنیک تورینو ایتالیاست در هفته گذشته طی مصاحبهای حضوری با ساختوساز تهران از نوستالژی تهران قدیم و جایگاه رفیع سنت در شهرسازی صحبت کرد. #معماری #شهرسازی

گروه توسعه بین الملل ساختوساز  اسفندماه بزرگداشت دانشمند فرزانه خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس رو به جامعه مهندسی تبریک میگویید. #روز_مهندس

گروه توسعه بین الملل ساختوساز اسفندماه بزرگداشت دانشمند فرزانه خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس رو به جامعه مهندسی تبریک میگویید. #روز_مهندس

اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور در نوسازی بافتهای فرسوده در گفتگو با ساختوساز در مورد سیاستهای دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده توضیحاتی داد. وی الگوی محلهمحوری و بازآفرینی محلات را در راستای برنامههای جامع سازمان نوسازی خواند و در بر لزوم پیروی از طرح وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد.  #سازمان_نوسازی #بافتهای فرسوده

اکبر ترکان مشاور رئیسجمهور در نوسازی بافتهای فرسوده در گفتگو با ساختوساز در مورد سیاستهای دولت برای نوسازی بافتهای فرسوده توضیحاتی داد. وی الگوی محلهمحوری و بازآفرینی محلات را در راستای برنامههای جامع سازمان نوسازی خواند و در بر لزوم پیروی از طرح وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد. #سازمان_نوسازی #بافتهای فرسوده

خبر درگذشت همکاران گرانقدرمان در گروه ساختمانی ایرانیان اطلس آقایان نجات قرهعلی و احمدی عزیز در حادثه اخیر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور میآید. هیات مدیره و همکاران گروه ساختوساز در گذشت این عزیزان و جمعی از هموطنان عزیزمان را به خانواده معزز ایشان و عموم مردم ایران تسلیت عرض نموده و برای روح آن مرحومان از درگاه پروردگار متعال رحمت و مغفرت و برای باز ماندگان صبر و اجر مسالت مینماید . #هواپیما #یاسوج

خبر درگذشت همکاران گرانقدرمان در گروه ساختمانی ایرانیان اطلس آقایان نجات قرهعلی و احمدی عزیز در حادثه اخیر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور میآید. هیات مدیره و همکاران گروه ساختوساز در گذشت این عزیزان و جمعی از هموطنان عزیزمان را به خانواده معزز ایشان و عموم مردم ایران تسلیت عرض نموده و برای روح آن مرحومان از درگاه پروردگار متعال رحمت و مغفرت و برای باز ماندگان صبر و اجر مسالت مینماید . #هواپیما #یاسوج