புதிய நிபந்தனைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் பொதுவிநியோக திட்டத்திற்கு ஆபத்து: மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை | The new terms should be returned Danger to the public distribution system: MK Stalin's warning   சென்னை: ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களைக் கடுமையாக பாதிக்கு�... Check more at http://tamil.swengen.com/%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%88-%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d/

புதிய நிபந்தனைகளை திரும்ப பெற வேண்டும் பொதுவிநியோக திட்டத்திற்கு ஆபத்து: மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை | The new terms should be returned Danger to the public distribution system: MK Stalin's warning சென்னை: ஏழை எளிய நடுத்தர மக்களைக் கடுமையாக பாதிக்கு�... Check more at http://tamil.swengen.com/%e0%ae%aa%e0%af%81%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%af-%e0%ae%a8%e0%ae%bf%e0%ae%aa%e0%ae%a8%e0%af%8d%e0%ae%a4%e0%ae%a9%e0%af%88%e0%ae%95%e0%ae%b3%e0%af%88-%e0%ae%a4%e0%ae%bf%e0%ae%b0%e0%af%81%e0%ae%ae%e0%af%8d/

end-to-end computerisation of public distribution system in Kerala, Kerala Govt remove to KELTRON to the post of system integrator Click Here To Free Subscri...

end-to-end computerisation of public distribution system in kerala, Kerala Govt avoid KELTRON

I wonder how we ever found places before our GPS

GPS vehicle tracking in public distribution system - Eyes on Wheels

Let them eat rice: North Korea's public distribution system (10-15)  3 subtypes of PDS: grain, food/clothes/appliances, and seeds (only for farmers)

Let them eat rice: North Korea’s public distribution system

This technical article is a reminder of the main substations installed on MV public distribution systems which role is essentially to perform the

This technical article is a reminder of the main substations installed on MV public distribution systems which role is essentially to perform the

Any change in the Public Distribution System (PDS) needs to be undertaken with extreme caution since it is likely to affect the food security of 50 percent of India's population.

Any change in the Public Distribution System (PDS) needs to be undertaken with extreme caution since it is likely to affect the food security of 50 percent of India's population. This has been stated by National Council of Applied Economic.

Gujarat government had introduced a major change in registering the beneficiaries of public distribution system (PDS) for bar-coded biometric ration cards. Instead of earlier practice of getting the finger prints of the head of the family for the cards, it has now been decided to take the finger prints of all the family members but it seems to be a complete failure.

Gujarat government had introduced a major change in registering the beneficiaries of public distribution system (PDS) for bar-coded biometric ration cards.

AN INCOMPLETE TALE: In the 1980s, Gujarat already had the Public Distribution System, the mid-day meal scheme in primary schools and the bes...

AN INCOMPLETE TALE: In the Gujarat already had the Public Distribution System, the mid-day meal scheme in primary schools and the bes.

The WFP/FAO Food Security Assessment (02-12-2013)  Among the small sample the team was allowed to survey— the DPRK granted access to only 77 households— 16 percent had acceptable food consumption, half had borderline and one-third poor food consumption. Households dependent on the Public Distribution System remain particularly vulnerable  ... Supply chain constraints such as storage, transport and commodity tracking continue to bedevil the system.

The WFP/FAO Food Security Assessment (02-12-2013) Among the small sample the team was allowed to survey— the DPRK granted access to only 77 households— 16 percent had acceptable food consumption, half had borderline and one-third poor food consumption. Households dependent on the Public Distribution System remain particularly vulnerable ... Supply chain constraints such as storage, transport and commodity tracking continue to bedevil the system.

Mumbai: Even as Prime Minister Narendra Modi announced that his government won’t cut subsidies for the poor, it has now come to light that the BJP-Shiv Sena government in Maharashtra has already silently discontinued the food subsidy for nearly 2 crore people in the state. According to sources, the Devendra Fadnavis government has decided to discontinue supply of subsidised food grains to around 1.50 crore people who were previously covered under the Public Distribution System (PDS).

Mumbai: Even as Prime Minister Narendra Modi announced that his government won’t cut subsidies for the poor, it has now come to light that the BJP-Shiv Sena .

Karnataka: Sand from Malaysia to be given through Public Distribution System

Karnataka: Sand from Malaysia to be given through Public Distribution System

Gujarat government had introduced a major change in registering the beneficiaries of public distribution system (PDS) for bar-coded bio-metric ration cards. Instead of earlier practice of getting the finger prints of the head of the family for the cards, it has now been decided to take the finger prints of all the family members but it seems to be a complete failure.

Gujarat government had introduced a major change in registering the beneficiaries of public distribution system (PDS) for bar-coded bio-metric ration cards.

Public address system is an electronic sound amplification and distribution system. It works with the combination of a microphone, amplifier and loudspeakers,it will facilitate the person.

Public address system is an electronic sound amplification and distribution system. It works with the combination of a microphone, amplifier and loudspeakers,it will facilitate the person.

The Indian Public Distribution System as provider of food security:  Evidence from child nutrition in Andhra Pradesh

The Indian Public Distribution System as provider of food security: Evidence from child nutrition in Andhra Pradesh

EXPOSE! RAJA BHAIYA STEALING FROM THE POOR!    He swindled UP’s Public Distribution System. Why is he the Food Minister again?  http://www.tehelka.com/story_main52.asp?filename=Ws100412EXCLUSIVE.asp  #raja bhaiya #stealing #poor #PDS #food minister

Get your digital copy of Tehelka Magazine - April 21 2012 issue on Magzter and enjoy reading it on iPad, iPhone, Android devices and the web.

Pinterest
Search