به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

به یک جایی از زندگی که رسیدی، می فهمی رنج را نباید امتداد داد، باید مثل یک چاقو که چیز ها را می برد و از میانشان می گذرد، از بعضی آدم ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی... #فاکنر

"Do. we really have to go to work?" Mike yawned. Harvey laughed and laid down again, "well I could call Donna and tell her to cancel all meetings,"

"Do. we really have to go to work?" Mike yawned. Harvey laughed and laid down again, "well I could call Donna and tell her to cancel all meetings,"

Adam Scott & Steve Williams signed 2013 Masters Flag Display.

Adam Scott & Steve Williams signed 2013 Masters Flag Display

Adam Scott & Steve Williams signed 2013 Masters Flag Display.

Steve Williams‎

Steve Williams‎

Pinterest
Search