Gosia Miszewska

Gosia Miszewska

www.imaggienation.uk
Wakefield, UK / My name is Gosia Miszewska. Writer, photographer, artist, graphic designer, blogger. I am looking here for inspirations, so I collect some good stuff :) Enjoy.
Gosia Miszewska