ست هدیه تبلیغاتی

3 Pins
 8w
Collection by
ست هدیه ۴ تکه تبلیغاتی ،شامل کیف پول چرمی پوست ماری،جا کارتی چرمی، خودکار فلزی و جا کلیدی.مناسب هدیه سازمانی.از ایده تا تولید با مجموعه چاپینتر Pen, Wallet Men, Pen Case, Leather Wallet
ست هدیه چهار تکه
ست هدیه ۴ تکه تبلیغاتی ،شامل کیف پول چرمی پوست ماری،جا کارتی چرمی، خودکار فلزی و جا کلیدی.مناسب هدیه سازمانی.از ایده تا تولید با مجموعه چاپینتر
ست هدیه تبلیغاتی سه تکه، شامل کیف پول چرمی،خودکار فلزی و جا کلیدی چرمی ، مناسب هدیه سازمانی .قابل سفارش در رنگ ها و مدل های متنوع .از ایده تا تولید با مجموعه چاپینتر Pen Designs, Pen Design
ست هدیه تبلیغاتی سه تکه
ست هدیه تبلیغاتی سه تکه، شامل کیف پول چرمی،خودکار فلزی و جا کلیدی چرمی ، مناسب هدیه سازمانی .قابل سفارش در رنگ ها و مدل های متنوع .از ایده تا تولید با مجموعه چاپینتر
ست هدیه خودکار و سالنامه
ست هدیه خودکار و سالنامه محصول چاپینتر، بدنه خودکار فلزی و مقاوم است.سالنامه با جلد چرمی و پلاک فلزی مناسب هدیه سازمانی و مقرون بصرفه .از ایده تا تحویل محصول با چاپینتر