หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

19 Pins8 Followers
หลวงตามหาบัว - จิตที่วุ่นวาย

หลวงตามหาบัว - จิตที่วุ่นวาย

หลวงตามหาบัว  - เหนือสมมุติ

หลวงตามหาบัว - เหนือสมมุติ

หลวงตามหาบัว -มายากล ของกิเลส

หลวงตามหาบัว -มายากล ของกิเลส

หลวงตามหาบัว - หลักธรรมประจำใจ

หลวงตามหาบัว - หลักธรรมประจำใจ

หลวงตามหาบัว - อุบายวิธีดับกิเลสและกรรม

หลวงตามหาบัว - อุบายวิธีดับกิเลสและกรรม

หลวงตามหาบัว -รองผู้ว่าการเปรต

หลวงตามหาบัว -รองผู้ว่าการเปรต

หลวงตามหาบัว - สายทางดำเนินของธรรม

หลวงตามหาบัว - สายทางดำเนินของธรรม

หลวงตามหาบัว - สัตว์โลกผู้ท่องโอฆะสงสาร

หลวงตามหาบัว - สัตว์โลกผู้ท่องโอฆะสงสาร

หลวงตามหาบัว -  สังวรธรรม

หลวงตามหาบัว - สังวรธรรม

หลวงตามหาบัว  -กิเลสกดถ่วงจิต

หลวงตามหาบัว -กิเลสกดถ่วงจิต

หลวงตามหาบัว  - ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง

หลวงตามหาบัว - ให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง

หลวงตามหาบัว  -จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส

หลวงตามหาบัว -จิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลส

หลวงตามหาบัว - เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้

หลวงตามหาบัว - เอหิปัสสิโก ให้ฉุดลากจิตเข้ามาดูกายดูใจนี้

หลวงตามหาบัว - ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น

หลวงตามหาบัว - ทางเดินเพื่อความหลุดพ้น

Pinterest
Search