Koum Kapi Competition: 2nd Prize object-e / Dimitris Gourdoukis & Katerina Tryfonidou with Nefeli Charchari, Christos Gourdoukis, Eleanna Panagoulia, Garyfallos Papadopoulos

Site plan Koum Kapi Competition: Prize object-e / Dimitris Gourdoukis & Katerina Tryfonidou with Nefeli Charchari, Christos Gourdoukis, Eleanna Panagoulia, Garyfallos Papadopoulos

Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics | O’Donnell + Tuomey Architects

Image 51 of 59 from gallery of LSE Saw Hock Student Centre / O’Donnell + Tuomey Architects. Photograph by O’Donnell + Tuomey Architects

Saw Swee Hock Student Centre at London School of Economics by O'Donnell + Tuomey

Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics, Londres - O'Donnell and Tuomey

O’Donnell + Tuomey Architects — Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics

O’Donnell + Tuomey Architects, George Messaritakis, Dennis Gilbert · Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics

O’Donnell + Tuomey Architects — Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics

Image 37 of 59 from gallery of LSE Saw Hock Student Centre / O’Donnell + Tuomey Architects. Photograph by O’Donnell + Tuomey Architects

O’Donnell + Tuomey Architects — Saw Swee Hock Student Centre, London School of Economics

Image 45 of 59 from gallery of LSE Saw Hock Student Centre / O’Donnell + Tuomey Architects. Photograph by O’Donnell + Tuomey Architects

Pinterest
Search