نوفن حامی البرز
نوفن حامی البرز
84
monthly viewers
129
Follow
پارک علم و فناوری البرز
موسسه نوفن حامی البرز با هدف حمایت از فناوری های نوین به وسیله ی ارائه خدمات مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی و همچنین طرح دعاوی نقض این حقوق تاسیس شده است.