نوفن حامی البرز

نوفن حامی البرز

nofan.ir
پارک علم و فناوری البرز / موسسه نوفن حامی البرز با هدف حمایت از فناوری های نوین به وسیله ی ارائه خدمات مالکیت فکری در سطح ملی و بین المللی و همچنین طرح دعاوی نقض این حقوق تاسیس شده است.
نوفن حامی البرز