Explore Chai, Vietnam, and more!

Explore related topics

Sapa, Vietnam

Walk from Sapa to Lao Chai

tumblr n0130nkJU31qkegsbo1 500 Random Inspiration 120 | Architecture, Cars, Girls, Style & Gear

Random Inspiration 120

Vietnam rice terraces – I don’t know the exact location of this photo, but it clearly shows the beauty of this South East Asian country

Người đàn bà hàng chài là hiện thân của tình yêu thương, đức hi sinh, sự nhẫn nhục của người phụ nữ. Qua người đàn bà hàng chài, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, bao đời nay vẫn là niềm tự hào của dân tộc.

Người đàn bà hàng chài là hiện thân của tình yêu thương, đức hi sinh, sự nhẫn nhục của người phụ nữ. Qua người đàn bà hàng chài, ta thấy thấp thoáng bóng dáng của những người phụ nữ Việt Nam nhân hậu, bao dung, bao đời nay vẫn là niềm tự hào của dân tộc.

Terraced rice field in water season in Mu Cang Chai, Yen Bai province, Vietnam     |    17 Unbelivably Photos Of Rice Fields. Stunning No. #15

17 Unbelivably Photos Of Rice Fields. Stunning No. #15

Terraced rice field in water season in Mu Cang Chai, Yen Bai province, Vietnam

Rice fields on terraced of Mu Cang Chai, YenBai, Vietnam -- Copyright: Cristal Tran / via shutterstock

17 Unbelivably Photos Of Rice Fields. Stunning No. #15

17 Unbelivably Photos Of Rice Fields. - Page 16 of 18

A Hmong woman and her baby in the village of Sin Chai, Viet Nam. According to UNICEF, the number of children who die before age five has fallen worldwide by more than half since 1960. Photo ID 491903. 23/06/2011. Sapa, Viet Nam. UN Photo/Kibae Park. www.unmultimedia.org/photo/

A Hmong woman and her baby in the village of Sin Chai, Viet Nam. According to UNICEF, the number of children who die before age five has fallen worldwide by more than half since Sapa, Viet Nam. UN Photo/Kibae Park.

A Hmong hill tribe woman at work in Sin Chai, Viet Nam. Photo ID 491914. 23/06/2011. Sin Chai, Viet Nam. UN Photo/Kibae Park. www.unmultimedia.org/photo/

A Hmong hill tribe woman at work in Sin Chai, Viet Nam. Photo ID Sin Chai, Viet Nam. UN Photo/Kibae Park.

Bức ảnh sống động miêu tả người phụ nữ đội nón truyền thống đang đan lưới đánh cá theo phương pháp thủ công tại một ngôi làng chài ở tỉnh Phan Rang,Việt Nam. Việc đan lưới đánh cá thủ công là một trong những hoạt động tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam trong khi đàn ông ra khơi

Danny Yen Sin Wong – Phan Rang Fishing Net Making, Vietnam, Open Color Category. Fishing Net Making with traditional matter at Phan Rang.

You could get lost in the living, breathing folds of green - Mu Cang Chai , Vietnam

Mu Cang Chai, Vietnam - photo from pixohub; Mù Cang Chải is a rural district of Yên Bái Province, in the Northeast region of Vietnam. Farming is one of the main businesses of the province.

A mother and her three children, part of the indigenous Hmong group, in Sin Chai, northwestern Viet Nam.   The general trend in world fertility rates shows they are in decline - due to a combination of factors, including economic development and the improved social role of women.

A mother and her three children, part of the indigenous Hmong group, in Sin Chai, northwestern Viet Nam Sin Chai, Viet Nam. UN Photo/Kibae Park.

Pinterest
Search