Explore these ideas and much more!

اسباب بازی‌ نقش بسیار مهمی‌ در رشد ذهنی‌ بچه دارد مخصوصاً اسباب بازی که توجهشون رو جلب می‌کنه، اونها رو وادار به واکنش و پاسخی می‌کنه ، http://holakoueearchive.co

اسباب بازی‌ نقش بسیار مهمی‌ در رشد ذهنی‌ بچه دارد مخصوصاً اسباب بازی که توجهشون رو جلب می‌کنه، اونها رو وادار به واکنش و پاسخی می‌کنه ، http://holakoueearchive.co

گرفتاری ما ایرانی ها چه در خارج و داخل ایران ،عدم درک و شناخت واقعیت است http://holakoueearchive.co

گرفتاری ما ایرانی ها چه در خارج و داخل ایران ،عدم درک و شناخت واقعیت است http://holakoueearchive.co

نگرانی نشان از عدم درک واقعیت و عدم استفاده از عقل و علم است و دردی را بدون اینکه فرقی بکند و فایده ای داشته باشد برای خودم به وجود بیاورم http://holakoueearchive.rocks

نگرانی نشان از عدم درک واقعیت و عدم استفاده از عقل و علم است و دردی را بدون اینکه فرقی بکند و فایده ای داشته باشد برای خودم به وجود بیاورم http://holakoueearchive.rocks

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.rocks

تفاوت دنیای علم و فلسفه در این است که دنیای علم آجر را روی آجر می گذارد و بالا می رود ولی جهان فلسفه قدم می زند. http://holakoueearchive.rocks

حدود 98% حرفهای مردم در 98% موارد کوچکترین، کوچکترین تاثیری در زندگی ما ندارد. خوب خودمان باشیم. http://holakoueearchive.co

حدود 98% حرفهای مردم در 98% موارد کوچکترین، کوچکترین تاثیری در زندگی ما ندارد. خوب خودمان باشیم. http://holakoueearchive.co

آموزش در مدارس با تكرار بي دليل و حفظ مطالب همراه است و نه با درك آن، با نكته سنجي همراه است و نه وسعتي كه به دنبال خودش عمقي داشته باشد http://holakoueearchive.co

آموزش در مدارس با تكرار بي دليل و حفظ مطالب همراه است و نه با درك آن، با نكته سنجي همراه است و نه وسعتي كه به دنبال خودش عمقي داشته باشد http://holakoueearchive.co

حرمت نفس زماني است كه شما هر انساني را هدف مي دانيد و نه وسيله و همه چيز به خاطر اوست و بايد با حرمت و شرافت اتساني با او برخورد كرد http://holakoueearchive.co

حرمت نفس زماني است كه شما هر انساني را هدف مي دانيد و نه وسيله و همه چيز به خاطر اوست و بايد با حرمت و شرافت اتساني با او برخورد كرد http://holakoueearchive.co

اگر سطح علمی مردم هر جای دیگر 20 یا 30% بالا برود؛ به یکباره 90 یا 95% سیستم سیاسی، اجتماعی و مذهبی یا اقتصادی وادار به عقب نشینی می کند. http://holakoueearchive.co

اگر سطح علمی مردم هر جای دیگر 20 یا 30% بالا برود؛ به یکباره 90 یا 95% سیستم سیاسی، اجتماعی و مذهبی یا اقتصادی وادار به عقب نشینی می کند. http://holakoueearchive.co

متاسفانه بیش از هشتاد درصد آدمها احساسات و عواطف منفی شان بیشتر از احساسات و عواطف مثبت شان است .. http://holakoueearchive.co

متاسفانه بیش از هشتاد درصد آدمها احساسات و عواطف منفی شان بیشتر از احساسات و عواطف مثبت شان است .. http://holakoueearchive.co

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم. http://holakoueearchive.co

ما مسئول ناراحتی یا خوشحالی کسی نیستیم ولی مسئول درست یا غلط بودن حرف یا عمل مان هستیم. http://holakoueearchive.co

Pinterest
Search