Explore Hoa and more!

20150225113845_HSkeP.thumb.700_0

[Tranh ảnh] Kim thoa

20150225113845_HSkeP.thumb.700_0

Sự thật là không tìm thấy cái hình nào hợp với bộ này =)))))

Sự thật là không tìm thấy cái hình nào hợp với bộ này =)))))

20120719131832_Bz5xv.thumb.600_0

[Tranh ảnh] Hoa trâm cố sự

c50579b1e5d3753cf22b74e886ca819b5137803dfb74-aWPXsX_fw658

[Hình] Tranh vẽ phong cảnh, hoa cỏ, họa tiết… – Phần 5

c50579b1e5d3753cf22b74e886ca819b5137803dfb74-aWPXsX_fw658

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

Cung Cấp Stock Cho Designer - #5: Ảnh sẵn để Design

#wattpad #ngu-nhin Cung Cấp Ảnh Để Design Bìa Truyện Những ảnh có thể dùng làm bìa truyện đều được đăng tải ở đây! Khi các bạn vào đây, có thể yêu cầu tìm ảnh theo chủ đề hoặc tìm ảnh dùng để design truyện! Fic này còn tổng hợp các cách design bìa truyện! Hướng dẫn các bạn design bìa bằng ứng dụng sẵn có!

3b4659cc33bc71026885010e9ceea740b37bd2e535920-3od5an_fw658

[ Phong cảnh cổ đại ] Phần 1

3b4659cc33bc71026885010e9ceea740b37bd2e535920-3od5an_fw658

Visit the post for more.

[ Đồ vật cổ đại ] Phần 1

Visit the post for more.

[ Phong cảnh cổ đại ] Phần 3

Pinterest
Search