Explore Wallpapers For Desktop, Wallpaper For, and more!

Explore related topics

star wars themed wallpaper for desktops, 114 kB - Winchell Sinclair

tuesmonlilas:  “Sẽ có lúc bạn buồn mà chẳng biết tại sao. Cảm giác giống như đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ đó là gì.”● Dịch: shinmoney  ●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

tuesmonlilas: “Sẽ có lúc bạn buồn mà chẳng biết tại sao. Cảm giác giống như đã đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng chẳng thể nhớ đó là gì.”● Dịch: shinmoney ● Facebook: Tu Es Mon Lilas

“Không có gì sai nếu bỗng một ngày bạn muốn ở một mình. Điều ấy không phải bội phản lại những yêu thương chung quanh bạn, cũng không phải bạn đã thay dạ đổi lòng. Chẳng qua, bạn biết đấy, mỗi chúng ta là một con tằm, bỗng ngày kia biết nhớ kén tơ.”● Nhược Lạc    ●  Facebook: Tu Es Mon Lilas

“Không có gì sai nếu bỗng một ngày bạn muốn ở một mình. Điều ấy không phải bội phản lại những yêu thương chung quanh bạn, cũng không phải bạn đã thay dạ đổi lòng. Chẳng qua, bạn biết đấy, mỗi chúng ta là một con tằm, bỗng ngày kia biết nhớ kén tơ.”● Nhược Lạc ● Facebook: Tu Es Mon Lilas

Hay, Posts, Messages

Image result for kẻ vô tình

Image result for kẻ vô tình

Hay

Tôi không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc, thế nên tôi giữ tất cả vào trong. Lần nào cũng vậy, tôi luôn muốn nói cho ai đó biết mình cảm thấy thế nào, nhưng tôi thậm chị không biết làm cách nào để miêu tả nó, thế là tôi im lặng  Nguồn: thang-9.tumblr  Design: Vin

Tôi không giỏi trong việc diễn đạt cảm xúc, thế nên tôi giữ tất cả vào trong. Lần nào cũng vậy, tôi luôn muốn nói cho ai đó biết mình cảm thấy thế nào, nhưng tôi thậm chị không biết làm cách nào để miêu tả nó, thế là tôi im lặng Nguồn: thang-9.tumblr Design: Vin

Giá như mà chúng ta có thể block ai đó ngoài đời thật.  ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #vin

Giá như mà chúng ta có thể block ai đó ngoài đời thật. ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #vin

Em muốn làm củ hành tây Người nào làm em đau Người ấy sẽ phải khóc  ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #Vin

Em muốn làm củ hành tây Người nào làm em đau Người ấy sẽ phải khóc ● Nguồn:sưu tầm ● Des by #Vin

Pinterest
Search