Explore Poland History, Ottonian and more!

Explore related topics

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy.       Polska około 1041 roku  Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec.

Kazimierz I Karol Odnowiciel (ur. 25 lipca 1016, zm. 19 marca 1058 w Poznaniu) – książę z dynastii Piastów, władca Polski w latach 1034-1058 (z przerwami), syn Mieszka II i Rychezy. Polska około 1041 roku Po śmierci ojca, w 1034 objął władzę w zniszczonym kryzysem lat poprzednich państwie. Próbował wzmocnić władzę monarszą, co spotkało się ze sprzeciwem możnowładztwa. Książę został wygnany na Węgry, skąd wyjechał później do Niemiec.

Zygmunt II August (ur. 1 sierpnia 1520 w Krakowie, zm. 7 lipca 1572 w Knyszynie) – od 1543 wielki książę litewski, od 1548 król Polski, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski.

Zygmunt II August (ur. 1 sierpnia 1520 w Krakowie, zm. 7 lipca 1572 w Knyszynie) – od 1543 wielki książę litewski, od 1548 król Polski, od 1569 władca zjednoczonego państwa – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski.

Anna Jagiellonka (ur. 18 paź. 1523 w Krakowie, zm. 9 wrze. 1596 w Warszawie) – królowa Polski od 1575 z dynastii Jagiellonów. Córka króla Polski i wielkiego księcia Litwy Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Żona  króla Polski Stefana Batorego, który w latach 1576-1586 sprawował faktyczną władzę.Do 1548 r. Anna Jagiellonka mieszkała na Wawelu.Po małżeństwie brata, króla Polski  Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną popadła z nim w konflikt i przeniosła się na Mazowsze, a od 1558 do Wilna.

Anna Jagiellonka (ur. 18 paź. 1523 w Krakowie, zm. 9 wrze. 1596 w Warszawie) – królowa Polski od 1575 z dynastii Jagiellonów. Córka króla Polski i wielkiego księcia Litwy Zygmunta I Starego i Bony Sforzy. Żona króla Polski Stefana Batorego, który w latach 1576-1586 sprawował faktyczną władzę.Do 1548 r. Anna Jagiellonka mieszkała na Wawelu.Po małżeństwie brata, króla Polski Zygmunta II Augusta z Barbarą Radziwiłłówną popadła z nim w konflikt i przeniosła się na Mazowsze, a od 1558 do Wilna.

Bolesław Krzywousty - autorstwa polskiego malarza Jana Matejko

Bolesław Krzywousty - autorstwa polskiego malarza Jana Matejko

Boleslaw V Wstydliwy - Bolesław V the Chaste, the Shy or the Bashful (Polish: Bolesław Wstydliwy) (21 June 1226 – 7 December 1279) was Duke of Sandomierz in Lesser Poland from 1232 and High Duke of Poland from 1243 until his death.

Boleslaw V Wstydliwy - Bolesław V the Chaste, the Shy or the Bashful (Polish: Bolesław Wstydliwy) (21 June 1226 – 7 December 1279) was Duke of Sandomierz in Lesser Poland from 1232 and High Duke of Poland from 1243 until his death.

Bolesław Chrobry- autorstwa polskiego malarza Jana Matejko

Bolesław Chrobry- autorstwa polskiego malarza Jana Matejko

Ułan Legiony Juliusz Makarewicz  1915  (129)

Ułan Legiony Juliusz Makarewicz 1915 (129)

Aleksander Jagiellonczyk - Alexander was born as son of the King Casimir IV Jagiellon of Poland and Elisabeth Habsburg of Hungary, daughter of the King Albert of Hungary. Alexander's shortage of funds immediately made him subservient to the Polish Senate and nobility.

Aleksander Jagiellonczyk - Alexander was born as son of the King Casimir IV Jagiellon of Poland and Elisabeth Habsburg of Hungary, daughter of the King Albert of Hungary. Alexander's shortage of funds immediately made him subservient to the Polish Senate and nobility.

Pinterest
Search