Explore Singapore and more!

Explore related topics

สับปะรดคืออาหารของผีเสื้อที่นี่  ไปชมได้ที่สวนผีเสื้อค่ะ  Photo by Suor K. http://www.yelp.com.sg/user_details?userid=qCYSdhsOzHBKT-V72BiYNA

สับปะรดคืออาหารของผีเสื้อที่นี่ ไปชมได้ที่สวนผีเสื้อค่ะ Photo by Suor K. http://www.yelp.com.sg/user_details?userid=qCYSdhsOzHBKT-V72BiYNA

ป. ปลาตากลม ที่อาคาร 2

ป. ปลาตากลม ที่อาคาร 2

สวนย่อมก็สวยปลาก็สวย http://www.fanpop.com/clubs/singapore/images/536798/title/singapore-airport-wallpaper

สวนย่อมก็สวยปลาก็สวย http://www.fanpop.com/clubs/singapore/images/536798/title/singapore-airport-wallpaper

ป้ายบอกว่าเราอยู่ที่ Terminal 1 แล้ว

ป้ายบอกว่าเราอยู่ที่ Terminal 1 แล้ว

GST Refund คือการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว  การ Refund ทำได้ที่สนามบินก่อนโหลดกระเป๋านะค่ะ เพราะเค้าถือว่า no goods no refund คือต้องแสดงของให้ดูก่อน และของต้องมีมุลค่า 100 ดอลล่าร์สิงคโปร์ขึ้นไปจึงจะสามารถ refund ได้

GST Refund คือการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว การ Refund ทำได้ที่สนามบินก่อนโหลดกระเป๋านะค่ะ เพราะเค้าถือว่า no goods no refund คือต้องแสดงของให้ดูก่อน และของต้องมีมุลค่า 100 ดอลล่าร์สิงคโปร์ขึ้นไปจึงจะสามารถ refund ได้

Changi ยังมี 24 Hr Mini Mart อยู่หลายจุด, เป็นของ 7 – Eleven  ชั้นใต้ดินมี 24 Hr Supermarket ของ Cold Storage

Changi ยังมี 24 Hr Mini Mart อยู่หลายจุด, เป็นของ 7 – Eleven ชั้นใต้ดินมี 24 Hr Supermarket ของ Cold Storage

ป้ายบอกเวลาการเดินทางของสายการบินต่าง ๆ

ป้ายบอกเวลาการเดินทางของสายการบินต่าง ๆ

เดินตามทางมาหาของกิน

Changi Aiport is so cozy and beautiful that you dont have to be there only to send or received friends or family members.

มีตั้ง 4  ภาษา จีน มาเลย์ ญี่ปุ่น และ อังกฤษ

มีตั้ง 4 ภาษา จีน มาเลย์ ญี่ปุ่น และ อังกฤษ

สามารถนั่งชมปลาได้ด้วยนะ http://www.fanpop.com/clubs/singapore/images/536809/title/singapore-airport-wallpaper

สามารถนั่งชมปลาได้ด้วยนะ http://www.fanpop.com/clubs/singapore/images/536809/title/singapore-airport-wallpaper

Pinterest
Search