Explore these ideas and more!

BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG Chất liệu: đồng nguyên chất + đá lưu ly Lư hương ( cao x ngang x dài ): 9 x 15 x 15 cm Chân đèn ( cao x ngang x dài ) : 18 x 11.5 x 11.5 cm Chung nước ( cao x ngang x dài ): 10 x 7 x 7 cm -BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG được bán bởi dodongtramanh.com với giá 7.300.000 đ

BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG Chất liệu: đồng nguyên chất + đá lưu ly Lư hương ( cao x ngang x dài ): 9 x 15 x 15 cm Chân đèn ( cao x ngang x dài ) : 18 x 11.5 x 11.5 cm Chung nước ( cao x ngang x dài ): 10 x 7 x 7 cm -BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG được bán bởi dodongtramanh.com với giá 7.300.000 đ

BỘ CHÂN ĐÈN ĐẶC BIỆT - DDTA168 Chất liệu: đồng nguyên chất - Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 100.000.000 đ

BỘ CHÂN ĐÈN ĐẶC BIỆT - DDTA168 Chất liệu: đồng nguyên chất - Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 100.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 14 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 14 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 31 cm Chiều ngang: 23 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 31 cm Chiều ngang: 23 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 40 cm Chiều ngang: 22 cm Chiều dài: 15.5 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.750.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 40 cm Chiều ngang: 22 cm Chiều dài: 15.5 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.750.000 đ

BỘ  CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG ĐẶC BIỆT - DDTA168 | dodongtramanh.com

BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG ĐẶC BIỆT - DDTA168 | dodongtramanh.com

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 18 cm Chiều dài: 16 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 18 cm Chiều dài: 16 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 8cm Chiều ngang: 12 cm Chiều dài: 12 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 1.200.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 8cm Chiều ngang: 12 cm Chiều dài: 12 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 1.200.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất. Chiều cao: 11cm. Chiều ngang: 33 cm. Chiều dài: 6 cm. – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.500.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất. Chiều cao: 11cm. Chiều ngang: 33 cm. Chiều dài: 6 cm. – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.500.000 đ

BỘ  CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG ĐẶC BIỆT - DDTA168 | dodongtramanh.com

BỘ CHÂN ĐÈN LƯ HƯƠNG ĐẶC BIỆT - DDTA168 | dodongtramanh.com

BỘ CHÂN ĐÈN ĐẶC BIỆT - DDTA168 Chất liệu: đồng nguyên chất - Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 100.000.000 đ

BỘ CHÂN ĐÈN ĐẶC BIỆT - DDTA168 Chất liệu: đồng nguyên chất - Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 100.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất. Chiều cao: 11cm. Chiều ngang: 33 cm. Chiều dài: 6 cm. – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.500.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất. Chiều cao: 11cm. Chiều ngang: 33 cm. Chiều dài: 6 cm. – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.500.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 14 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 14 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 31 cm Chiều ngang: 23 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 31 cm Chiều ngang: 23 cm Chiều dài: 14 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 3.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 8cm Chiều ngang: 12 cm Chiều dài: 12 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 1.200.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất + Sứ ( pháp lam ) Chiều cao: 8cm Chiều ngang: 12 cm Chiều dài: 12 cm – Được bán bởi dodongtramanh.com với giá 1.200.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 18 cm Chiều dài: 16 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Chất liệu: đồng nguyên chất Chiều cao: 26 cm Chiều ngang: 18 cm Chiều dài: 16 cm – Sản phẩm được bán bởi dodongtramanh.com với giá 4.000.000 đ

Pinterest
Search