Explore Luxury Homes, Luxurious Homes, and more!

แบบบ้าน F-821, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 4 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 320 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 102 ตารางวา, กว้าง 22 เมตร, ยาว 18.5 เมตร

แบบบ้าน F-821, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 4 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 320 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 102 ตารางวา, กว้าง 22 เมตร, ยาว 18.5 เมตร

แบบบ้าน WA-541, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 213 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา, กว้าง 15 เมตร, ยาว 16 เมตร

แบบบ้าน WA-541, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 213 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 60 ตารางวา, กว้าง 15 เมตร, ยาว 16 เมตร

แบบบ้าน W-718, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 229 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 68 ตารางวา, กว้าง 16 เมตร, ยาว 17 เมตร

แบบบ้าน W-718, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 229 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 68 ตารางวา, กว้าง 16 เมตร, ยาว 17 เมตร

แบบบ้าน W-702, ลักษณะบ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 4 ห้อง, หองน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 83 ตารางวา, กว้าง 18 เมตร, ยาว 19 เมตร

แบบบ้าน W-702, ลักษณะบ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 4 ห้อง, หองน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 2 คัน, พื้นที่ใช้สอย 260 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 83 ตารางวา, กว้าง 18 เมตร, ยาว 19 เมตร

แบบบ้าน W-428, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 53 ตารางวา, กว้าง 8.5 เมตร, ยาว 11 เมตร

แบบบ้าน W-428, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 53 ตารางวา, กว้าง 8.5 เมตร, ยาว 11 เมตร

ยกระดับความสุข ในบ้านแบบ Modern Style ให้กลายเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวจาก “มีนบุรีรับสร้างบ้าน”

ยกระดับความสุข ในบ้านแบบ Modern Style ให้กลายเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวจาก “มีนบุรีรับสร้างบ้าน”

แบบบ้าน W-144, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 4 ห้อง, ห้องน้ำ 4 ห้อง, พื้นที่ใช้สอย 351 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 107 ตารางวา, กว้าง 24.1 เมตร, ยาว 17.90 เมตร

แบบบ้าน W-144, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 4 ห้อง, ห้องน้ำ 4 ห้อง, พื้นที่ใช้สอย 351 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 107 ตารางวา, กว้าง 24.1 เมตร, ยาว 17.90 เมตร

แบบบ้าน W-426, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 167 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 55 ตารางวา, กว้าง 11 เมตร, ยาว 20 เมตร

แบบบ้าน W-426, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 167 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 55 ตารางวา, กว้าง 11 เมตร, ยาว 20 เมตร

แบบบ้าน W-991, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 203 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 72 ตารางวา, กว้าง 17 เมตร, ยาว 17 เมตร

แบบบ้าน W-991, บ้าน 2 ชั้น, ห้องนอน 3 ห้อง, ห้องน้ำ 3 ห้อง, ที่จอดรถ 1 คัน, พื้นที่ใช้สอย 203 ตารางเมตร, ขนาดที่ดิน 72 ตารางวา, กว้าง 17 เมตร, ยาว 17 เมตร

Pinterest
Search