Explore these ideas and much more!

Kiếm Tiền Siêu Tốc - Mark Victor Hansen, Robert G. Allen     Trích   Phần lớn những cuốn sách khác bắt đầu bằng lời nói đầu để giới thiệu vắn tắt nội dung sẽ được đề cập xuyên suốt tác phẩm. Cuốn sách này sẽ bắt đầu hơi khác một chút, không phải bằng lời nói đầu mà là lời bàn – một cái nhìn về tương lai của độc giả.  Hãy tưởng tượng bạn sẽ được gì sau khi đọc xong trang cuối của cuốn sách này! Tình hình tài chính của bạn đang tương đối ổn ư? Vậy thì trong vòng 90 ngày tới bạn hoàn toàn có…

Kiếm Tiền Siêu Tốc - Mark Victor Hansen, Robert G. Allen Trích Phần lớn những cuốn sách khác bắt đầu bằng lời nói đầu để giới thiệu vắn tắt nội dung sẽ được đề cập xuyên suốt tác phẩm. Cuốn sách này sẽ bắt đầu hơi khác một chút, không phải bằng lời nói đầu mà là lời bàn – một cái nhìn về tương lai của độc giả. Hãy tưởng tượng bạn sẽ được gì sau khi đọc xong trang cuối của cuốn sách này! Tình hình tài chính của bạn đang tương đối ổn ư? Vậy thì trong vòng 90 ngày tới bạn hoàn toàn có…

Pinterest
Search