Pinterest

Explore Budapest and more!

királydaróczi Daróczy Zoltán  (Paks, 1872. október 24. - Budapest, 1944. január 29.) Különböző levéltárakból 120 kötetes védett családtörténeti adattárat állított össze. Az 1920-as években Budapestre költözött, ahol genealógiai kutató irodát nyitott. 1923-tól szerkesztette az általa alapított Nemesi Évkönyv című családtörténeti kiad-ványt (1937-ig 13 évfolyam).

királydaróczi Daróczy Zoltán (Paks, 1872. október 24. - Budapest, 1944. január 29.) Különböző levéltárakból 120 kötetes védett családtörténeti adattárat állított össze. Az 1920-as években Budapestre költözött, ahol genealógiai kutató irodát nyitott. 1923-tól szerkesztette az általa alapított Nemesi Évkönyv című családtörténeti kiad-ványt (1937-ig 13 évfolyam).

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Áldásy Antal  (Pest, 1869. szeptember 25. – Budapest, 1932. július 14.)  Történetíró, a történelmi segédtudományok művelője, korának egyik vezető heraldikusa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának őre volt 1894 és 1912 között. 1912 és 1932 között a budapesti egyetemen a középkori egyetemes történelem ny. r. tanára volt. 1902 és 1924 között ő szerkesztette a Turul című heraldikai és genealógiai szaklapot.

Áldásy Antal (Pest, 1869. szeptember 25. – Budapest, 1932. július 14.) Történetíró, a történelmi segédtudományok művelője, korának egyik vezető heraldikusa, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A Magyar Nemzeti Múzeum levéltárának őre volt 1894 és 1912 között. 1912 és 1932 között a budapesti egyetemen a középkori egyetemes történelem ny. r. tanára volt. 1902 és 1924 között ő szerkesztette a Turul című heraldikai és genealógiai szaklapot.

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

Csánki Dezső  (Füzesgyarmat, 1857. május 18. – Budapest, 1933. április 29.)  Történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1891), majd rendes tagja. A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választmányának is tagja volt. 1915-ben miniszteri tanácsosi címet kapott. 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki.

Csánki Dezső (Füzesgyarmat, 1857. május 18. – Budapest, 1933. április 29.) Történész, levéltáros, történeti topográfus, művelődéspolitikus, vallás- és közoktatásügyi címzetes államtitkár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező (1891), majd rendes tagja. A Magyar Történelmi Társulat és a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választmányának is tagja volt. 1915-ben miniszteri tanácsosi címet kapott. 1930-ban Corvin-koszorúval tüntették ki.

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

kelecsényi Fejérpataky László  (Eperjes, 1857. augusztus 17. – Budapest, 1923. március 6.)  Történész, egyetemi tanár, könyvtáros és levéltáros, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1883 és 1898 között a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság titkáraként, 1898 és 1910 között másodelnökeként, majd haláláig elnökeként működött.

kelecsényi Fejérpataky László (Eperjes, 1857. augusztus 17. – Budapest, 1923. március 6.) Történész, egyetemi tanár, könyvtáros és levéltáros, az Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1883 és 1898 között a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság titkáraként, 1898 és 1910 között másodelnökeként, majd haláláig elnökeként működött.

(Kisújszállás, 1861. február 12. – 1905. március 7.)  1887-től haláláig az Országos Levéltár munkatársa, előbb gyakornoka, 1892-től fogalmazója volt. Foglakozott a Jászkunság történetével, nyomdatörténettel és genealó-giával. Pettkó Bélával közösen állították össze a Királyi Könyvek mutatóját.

(Kisújszállás, 1861. február 12. – 1905. március 7.) 1887-től haláláig az Országos Levéltár munkatársa, előbb gyakornoka, 1892-től fogalmazója volt. Foglakozott a Jászkunság történetével, nyomdatörténettel és genealó-giával. Pettkó Bélával közösen állították össze a Királyi Könyvek mutatóját.

nyáregyházi báró Nyáry Albert  (Bagonya, 1828. január 3. – Budapest, 1886. január 1.)  Történész, levéltáros, heraldikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főként történeti segédtudományokkal, levéltári kutatásokkal és címertannal foglalkozott. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű heraldikai alapvetés megírása. (A heraldika vezérfonala. Budapest. 1886)  1883-tól haláláig Fejérpataky Lászlóval a Turul című folyóirat társszerkesztője volt. 1883-ban közreműködött a Magyar…

nyáregyházi báró Nyáry Albert (Bagonya, 1828. január 3. – Budapest, 1886. január 1.) Történész, levéltáros, heraldikus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Főként történeti segédtudományokkal, levéltári kutatásokkal és címertannal foglalkozott. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű heraldikai alapvetés megírása. (A heraldika vezérfonala. Budapest. 1886) 1883-tól haláláig Fejérpataky Lászlóval a Turul című folyóirat társszerkesztője volt. 1883-ban közreműködött a Magyar…

Családfakutatás elismert eredményekkel - Minden ami családtörténet

a valódi családfakutató - Minden ami családtörténet

bárczai Bárczay Oszkár (1846 - Budapest, 1898. április 12.)  Az egyik legjelentősebb magyar heraldikus. A Tudományos Akadémia főtitkári segédje, császári és királyi kamarás. Élénk részt vett a tudományos társulatok működésében és választmányi tagja volt a történelmi, valamint a heraldikai és a genealógiai társulatnak. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei a Turulban és az Archeologiai Értesítőben jelentetett meg. Legjelentősebb műve Aheraldika kézikönyve, melyet máig nem múltak…

bárczai Bárczay Oszkár (1846 - Budapest, 1898. április 12.) Az egyik legjelentősebb magyar heraldikus. A Tudományos Akadémia főtitkári segédje, császári és királyi kamarás. Élénk részt vett a tudományos társulatok működésében és választmányi tagja volt a történelmi, valamint a heraldikai és a genealógiai társulatnak. Heraldikai és genealógiai témában írott cikkei a Turulban és az Archeologiai Értesítőben jelentetett meg. Legjelentősebb műve Aheraldika kézikönyve, melyet máig nem múltak…

Makovica vára és az eltűnt zborói kastély

Makovica vára és az eltűnt zborói kastély

A timeline of ancient Greek history - love this stuff!!

A timeline of ancient Greek history. I love how it is divided into the different eras.