Cancel
More information
Máy đo độ ồn RION NL-27 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo độ ồn RION NL-27 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ ồn RION NL-27 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Similar ideas

Cancel
More information
Máy đo độ ồn RION NL-52 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo độ ồn RION NL-52 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Cancel
More information
Máy đo độ ồn RION NL-62 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo độ ồn RION NL-62 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Cancel
More information
Máy đo độ rung RION VM-82A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo độ rung RION VM-82A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Cancel
More information
Model: NL-42 Chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln(main ch) Lp(sub ch) LCeq, LCpeak, LZpeak, LAleq*2, LAtm5 Thời gian đo ở chế độ tự động : 10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8, 24h và tự chọn (lớn nhất là 24h) Dải tần đo: 20Hz đến 8 kHz Dải đo: + Dải A: 25 – 138 dB + Dải C: 33 – 138 dB + Dải Z: 38 – 138 dB + Dải C mức âm đỉnh: 55 -141 dB + Dải Z mức âm đỉnh: 60 -141 dB Tần số lấy mẫu: 48kHz Đầu microphone: UC-59 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Model: NL-42 Chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln(main ch) Lp(sub ch) LCeq, LCpeak, LZpeak, LAleq*2, LAtm5 Thời gian đo ở chế độ tự động : 10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8, 24h và tự chọn (lớn nhất là 24h) Dải tần đo: 20Hz đến 8 kHz Dải đo: + Dải A: 25 – 138 dB + Dải C: 33 – 138 dB + Dải Z: 38 – 138 dB + Dải C mức âm đỉnh: 55 -141 dB + Dải Z mức âm đỉnh: 60 -141 dB Tần số lấy mẫu: 48kHz Đầu microphone: UC-59 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Cancel
More information
Máy đo ồn RION UN-14 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo ồn RION UN-14 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Cancel
More information
Máy đo độ rung RION VM-82 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078
Máy đo độ rung RION VM-82 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

People also love these ideas

Hướng dẫn sử dụng Thiết bị đo ồn RION NL - 42, NL- 52, NL - 62. Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078. www.tecostore.vn

Hướng dẫn sử dụng Thiết bị đo ồn RION NL - 42, NL- 52, NL - 62. Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078. www.tecostore.vn

Model: NL-42EX Chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln(main ch) Lp(sub ch) LCeq, LCpeak, LZpeak, LAleq*2, LAtm5 Thời gian đo ở chế độ tự động : 10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8, 24h và tự chọn (lớn nhất là 24h) Dải tần đo: 20Hz đến 8 kHz Dải đo: + Dải A: 25 – 138 dB + Dải C: 33 – 138 dB + Dải Z: 38 – 138 dB + Dải C mức âm đỉnh: 55 -141 dB + Dải Z mức âm đỉnh: 60 -141 dB Tần số lấy mẫu: 48kHz Đầu microphone: UC-59 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Model: NL-42EX Chức năng đo: Lp, Leq, Le, Lmax, Lmin, Ln(main ch) Lp(sub ch) LCeq, LCpeak, LZpeak, LAleq*2, LAtm5 Thời gian đo ở chế độ tự động : 10s, 1, 5, 10, 15, 30m, 1, 8, 24h và tự chọn (lớn nhất là 24h) Dải tần đo: 20Hz đến 8 kHz Dải đo: + Dải A: 25 – 138 dB + Dải C: 33 – 138 dB + Dải Z: 38 – 138 dB + Dải C mức âm đỉnh: 55 -141 dB + Dải Z mức âm đỉnh: 60 -141 dB Tần số lấy mẫu: 48kHz Đầu microphone: UC-59 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION VM-83 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION VM-83 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung 3 chiều RION VM-53/53A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung 3 chiều RION VM-53/53A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy giám sát ồn RION NX-37 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy giám sát ồn RION NX-37 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Model: VT-05  - Dải đo: No.4 rotor: 2 to 33 mPa・s         No.5 rotor: 15 to 150 mPa・s         No.3 rotor: 50 to 300 mPa・s - Lấy mẫu chất lỏng: Xấp xỉ 460 ml (cốc A hoặc B) - Độ chính xác: Khoảng ±5 % giá trị lớn nhất trong dải đo đối với mỗi rotor - Tốc độ quay của rotor: 62,5 rpm - Nguồn điện: Pin, Pin sạc, bộ sạc VA-05J (phụ kiện) - Kích thước: 175 (H) × 77 (W) × 40 (D) mm - Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Model: VT-05 - Dải đo: No.4 rotor: 2 to 33 mPa・s No.5 rotor: 15 to 150 mPa・s No.3 rotor: 50 to 300 mPa・s - Lấy mẫu chất lỏng: Xấp xỉ 460 ml (cốc A hoặc B) - Độ chính xác: Khoảng ±5 % giá trị lớn nhất trong dải đo đối với mỗi rotor - Tốc độ quay của rotor: 62,5 rpm - Nguồn điện: Pin, Pin sạc, bộ sạc VA-05J (phụ kiện) - Kích thước: 175 (H) × 77 (W) × 40 (D) mm - Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo và phân tích rung RION VA-12 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo và phân tích rung RION VA-12 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung 3 chiều RION VM-54 Xem thêm tại: http://tecostore.vn

Máy đo độ rung 3 chiều RION VM-54 Xem thêm tại: http://tecostore.vn

Máy đo ồn RION NA-42 Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo ồn RION NA-42 Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung cầm tay RION VM-63A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung cầm tay RION VM-63A Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION UV-15 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION UV-15 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION VM-55 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo độ rung RION VM-55 Xem thêm tại: http://tecostore.vn Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo ồn RION NA-83 Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Máy đo ồn RION NA-83 Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078

Hướng dẫn sử dụng Thiết bị đo ồn RION NL - 42, NL- 52, NL - 62. Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078. www.tecostore.vn

Hướng dẫn sử dụng Thiết bị đo ồn RION NL - 42, NL- 52, NL - 62. Liên hệ: Mss.Khánh 0165.668.8078. www.tecostore.vn

Pinterest
Search
Explore, find, try and do with a Pinterest account

Access our best ideas with a free account

Sign up to see more

OR

By continuing, you agree to Pinterest's Terms of Service, Privacy Policy
Already a member?
Log in
Pinterest is for searching, trying, tasting, creating, doing…