Explore Project Projects and more!

Explore related topics

500 متر مربع_ فرشته

500 متر مربع_ فرشته

How to: Make Wood Veneer Pendant Lights | Man Made DIY | Crafts for Men | Keywords: home, veneer, diy, how-to

How to: Make Wood Veneer Pendant Lights

11 Ingenious DIY lighting fixtures to try out this week-end.Wood Veneer Pendant Lights - Home Decorating Trends - Homedit

با تنوع بخشی به چیدمان کازوی به ویژه اشکال متقارن و چند وجهی و بهره گیری از سایر المان های هم خانواده ( پاف و میز) می توان در فضای محدود نفرات بیشتری گردهم آورد.

با تنوع بخشی به چیدمان کازوی به ویژه اشکال متقارن و چند وجهی و بهره گیری از سایر المان های هم خانواده ( پاف و میز) می توان در فضای محدود نفرات بیشتری گردهم آورد.

Corkboard backsplash for the bar? Yes please!

Wine cork wall - would be great for my kitchen backsplash. Now here's a wine cork project i have not seen!

با تغییر در نوع و تعداد چیدمان اجزای تشکیل دهنده کازوی، می توان از این محصول در مکان هایی مانند سالن های انتظار، فرودگاه ها، مجتمع های تجاری، لابی هتل ها، کتابخانه ها ، بانک ها  و .... استفاده کرد.

با تغییر در نوع و تعداد چیدمان اجزای تشکیل دهنده کازوی، می توان از این محصول در مکان هایی مانند سالن های انتظار، فرودگاه ها، مجتمع های تجاری، لابی هتل ها، کتابخانه ها ، بانک ها و .... استفاده کرد.

استفاده از دیواره های عمودی و جدا کننده ، فضای دنجی را جهت کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارند، فراهم می کند.

استفاده از دیواره های عمودی و جدا کننده ، فضای دنجی را جهت کارهایی که نیاز به تمرکز حواس دارند، فراهم می کند.

ارتفاع های نختلف اجزای تشکیل دهنده کازوی، به فرد اجازه قرارگیری در سه حالت : نشسته، ایستاده و لمیده را می دهند و باعث ایجاد نوعی ارگونومی آزاد می شود.

ارتفاع های نختلف اجزای تشکیل دهنده کازوی، به فرد اجازه قرارگیری در سه حالت : نشسته، ایستاده و لمیده را می دهند و باعث ایجاد نوعی ارگونومی آزاد می شود.

Penthouse Apartment Project ، خوگر، دکوراسیون و معماری

Penthouse Apartment Project ، خوگر، دکوراسیون و معماری

500 متر مربع_ فرشته

500 متر مربع_ فرشته

Pinterest
Search