Ναταλία - Χειροποίητες Κατασκευές: Καλοκαιρινές ζωγραφιστές πέτρες

Ναταλία - Χειροποίητες Κατασκευές: Καλοκαιρινές ζωγραφιστές πέτρες

This gives me an idea...to paint 2 trees with clothes blowing in the wind on a clothes line between the 2 trees.

to paint 2 trees with clothes blowing in the wind on a clothes line between the 2 trees.

Pebble Painting, Stone Painting, Pebble Art, Rock Painting, Stone Crafts, Rock Crafts, Painted Pebbles, Painted Stones, Rocky Road

«I painted panther chameleon on natural shape stone. This is Picasso color. My one favorite piece! パンサーカメレオンを描きました。 手のひらいっぱいの、大きくて重い石。…»

«I painted panther chameleon on natural shape stone. This is Picasso color. My one favorite piece! パンサーカメレオンを描きました。 手のひらいっぱいの、大きくて重い石。…»

Painting Rock & Stone Animals, Nativity Sets & More: How to Make a Melting Snowman with Painted Rocks

Painting Rock & Stone Animals, Nativity Sets & More: How to Make a Melting Snowman with Painted Rocks (How To Paint Rocks)

Pinterest
Search