Explore these ideas and more!

Explore related topics

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

BẢNG HƯỚNG DẪN TÍNH SIZE CỦA VẢI  LYCRA COTTON .

BẢNG HƯỚNG DẪN TÍNH SIZE CỦA VẢI LYCRA COTTON .

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI TUYỆT ĐỐI TỐT.

KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI TUYỆT ĐỐI TỐT.

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

MAY BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÁY SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG , CÔNG NGHẸ MỚI.

MAY BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÁY SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG , CÔNG NGHẸ MỚI.

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

CẤU TẠO MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI CÁC LOẠI COTTON THÔNG THƯỜNG.

CẤU TẠO MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI CÁC LOẠI COTTON THÔNG THƯỜNG.

ĐỐT CHÁY, TÀN KHÔNG VÓN THÀNH CỤC, CÓ THỂ BÓP NÁT NHƯ BỘT.

ĐỐT CHÁY, TÀN KHÔNG VÓN THÀNH CỤC, CÓ THỂ BÓP NÁT NHƯ BỘT.

Pinterest
Search