Explore these ideas and much more!

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÔNG XÙ BÔNG.

MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÔNG XÙ BÔNG.

KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI TUYỆT ĐỐI TỐT.

KHẢ NĂNG ĐÀN HỒI TUYỆT ĐỐI TỐT.

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

CẤU TẠO MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI CÁC LOẠI COTTON THÔNG THƯỜNG.

CẤU TẠO MẶT VẢI HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT VỚI CÁC LOẠI COTTON THÔNG THƯỜNG.

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

BỀ MẶT VẢI GẦN NHƯ HOÀN HẢO. KHÔNG NHÀU NÁT, ĐIỀU NÀY CHỨNG TỎ SỢI VẢI CÓ CHẤT LƯỢNG RẤT CAO. SAU KHI GẶP LỰC TÁC ĐỘNG LÀM GẤP NẾP SỢI, THÌ SỢI CÓ THỂ TỰ ĐÀN HỒI TRỞ LẠI. KHÔNG NHƯ VẢI CHẤT LƯỢNG THẤP, SỢI SẼ BỊ CHẾT GẬP DẪN ĐẾN NHÀU NÁT.

MAY BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÁY SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG , CÔNG NGHẸ MỚI.

MAY BẰNG MÁY CHUYÊN DỤNG, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÁY SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG, KHÔNG CẦN CON NGƯỜI TÁC ĐỘNG , CÔNG NGHẸ MỚI.

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

P1-C-WORLDCUP

Pinterest
Search