Explore Nepal, Documentary, and more!

Explore related topics

Secluded nomadic tribe cling to ancestral traditions

Secluded nomadic tribe cling to ancestral traditions

Mujer chhetri, Dhorpatan, Nepal - Lovingly pinned by The Rainbow Farmer

Mujer chhetri, Dhorpatan, Nepal - Lovingly pinned by The Rainbow Farmer

Nepal's last nomadic tribe – in pictures

Nepal's last nomadic tribe – in pictures

Tìm hiểu về bộ tộc du mục di cư mỗi khi có người chết ở Nepal

Khi Jan ghé thăm bộ lạc Raute, chỉ còn 156 người còn sót lại. Nhiều người Raute khác đã phải chuyển đi theo chính sách tái định cư của chính phủ Nepal. Chính vì thế, các thổ dân này rất cảnh giác với người lạ, không cho phép họ ngủ trong trại cũng như tham gia vào các chuyến đi săn.

The Kings Of The Forest - Photographer Spent 3 Days In Nepal To Document The Isolated Tribe

Hidden deep in the Himalayan forest are tribe who call themselves 'kings of the jungle' and resist all attempts to move them into civilisation

The tribe that moves home every time someone dies

Hidden deep in the Himalayan forest are tribe who call themselves 'kings of the jungle' and resist all attempts to move them into civilisation

Useful Information for Hobby and Professional Photographers.

When we think of honey, we don’t think of scaling a cliff with giant bees to get it. These images tell the photographic story, shot by Eric Valli, of the Himalayan Gurung men of Nepal harvesting honey. But this isn’t a story about harvesting honey. The Himalayan honey bee, or Apis dorsal laborious is the world’s largest honey bee – measuring up to 1.2 inches. They exist only in the Himalayas and build their nests in high altitudes (from 8,200 to 13,500 ft). The nests can contain as much as…

Honey Hunters of Nepal by Photographer Eric Valli These images tell the photographic story, shot by Eric Valli, of the Himalayan Gurung men of Nepal harves

Người Raute không có nơi ở cố định. Họ thường xuyên di chuyển từ trại này sang trại khác mỗi khi có thành viên trong bộ lạc qua đời để tránh tà ma. Người chết được chôn trong tư thế thẳng đứng với một lỗ xuyên qua sọ như cách để linh hồn tới được thiên đàng.

The Kings Of The Forest – Photographer Spent 3 Days In Nepal To Document The Isolated Tribe

The last hunters-gatherers of the Him... by Jan Møller Hansen

The Last Nomads of the Himalayas Photo by Jan Møller Hansen — National Geographic Your Shot

Nomadic Hunters-Gatherers of Himalayas (3)

Nomadic Hunters-Gatherers of Himalayas

Pinterest
Search