Explore Php and more!

Explore related topics

Bloggang.com : AdrenalineRush : ปลาทูซาเตี้ย

Bloggang.com : AdrenalineRush : ปลาทูซาเตี้ย

Bloggang.com : AdrenalineRush : พายเนิ้อม้วนสูตรอร่อยจาก มล. เติบ ชุมสาย

Bloggang.com : AdrenalineRush : พายเนิ้อม้วนสูตรอร่อยจาก มล. เติบ ชุมสาย

สูตร ก๋วยจั้บน้ำข้น…

Kuay Jub (Thai noodle with pork entrails in brown soup)

ใสสะอาด ลูกชิ้นน้ำใส (Sai Sa-ard) in บางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ ใสสะอาด  ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสร้านนี้เปิดมานานกว่า 20 ปี โดยจะเน้นเรื่องวัตถุดิบทุกอย่างนำมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวจะต้องสด ใหม่ ทุกวัน รวมถึงใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำ พระเอกของร้านต้องยกให้ ลูกชิ้นหมู ที่ทำจากเนื้อหมูล้วนๆ เวลากินจะรู้สึกถึงความเด้งนิดๆ เนื้อแน่น ส่วนลูกชิ้นเนื้อ ก็เช่นกัน แต่จะมีกลิ่นเฉพาะของเนื้อ ยิ่งได้น้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวาน เผ็ดราดลงไปด้วยแล้ว ยิ่งเพิ่มรสชาติให้ลูกชิ้นอร่อยยิ่งขึ้น…

ใสสะอาด ลูกชิ้นน้ำใส (Sai Sa-ard) in บางกอกใหญ่, กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ ใสสะอาด ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสร้านนี้เปิดมานานกว่า 20 ปี โดยจะเน้นเรื่องวัตถุดิบทุกอย่างนำมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวจะต้องสด ใหม่ ทุกวัน รวมถึงใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำ พระเอกของร้านต้องยกให้ ลูกชิ้นหมู ที่ทำจากเนื้อหมูล้วนๆ เวลากินจะรู้สึกถึงความเด้งนิดๆ เนื้อแน่น ส่วนลูกชิ้นเนื้อ ก็เช่นกัน แต่จะมีกลิ่นเฉพาะของเนื้อ ยิ่งได้น้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวาน เผ็ดราดลงไปด้วยแล้ว ยิ่งเพิ่มรสชาติให้ลูกชิ้นอร่อยยิ่งขึ้น…

Thai Clam Chowder

Not sure if I love the idea of chowder with Thai flavors, but I love the idea of a Tom Kha-like soup with clams or assorted shellfish.

Poo pad pong karee  (ปูผัดผงกะหรี่)

Poo pad pong karee (ปูผัดผงกะหรี่)

สูตรอาหารไทย : หมูฮ้อง

สูตรอาหารไทย : หมูฮ้อง

Thai Nam Tok - Waterfall Beef Salad

Nam Tok Recipe (น้ำตกเนื้อ): How To Make Delicious Thai Waterfall Beef Salad

Cannoli siciliani

Italian Cannoli Dessert Recipe Our favorite yummy will have to make these for my men

Pinterest
Search