Explore these ideas and much more!

Mười dặm nắng chiếu hoa đào tung bay, vấn vương rơi xuống nghiên mực của ai....

Mười dặm nắng chiếu hoa đào tung bay, vấn vương rơi xuống nghiên mực của ai....

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins     Trích   Chúng ta thường quen nghĩ rằng, cái tốt nhất là kẻ thù của điều tốt. Tuy nhiên, trong suốt năm năm trời nghiên cứu hàng loạt công ty hàng đầu trên thế giới, Jim Collins – chuyên gia nghiên cứu đồng thời là giáo sư giảng dạy môn quản trị kinh doanh đã chứng minh được rằng, “tốt là kẻ thù của sự vĩ đại”. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy vì sao nhiều công ty trong suốt bề dày lịch sử của mình chỉ đạt và dừng lại ở mức tốt, trong khi các công ty…

Từ Tốt Đến Vĩ Đại - Jim Collins Trích Chúng ta thường quen nghĩ rằng, cái tốt nhất là kẻ thù của điều tốt. Tuy nhiên, trong suốt năm năm trời nghiên cứu hàng loạt công ty hàng đầu trên thế giới, Jim Collins – chuyên gia nghiên cứu đồng thời là giáo sư giảng dạy môn quản trị kinh doanh đã chứng minh được rằng, “tốt là kẻ thù của sự vĩ đại”. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy vì sao nhiều công ty trong suốt bề dày lịch sử của mình chỉ đạt và dừng lại ở mức tốt, trong khi các công ty…

http://www.gucn.com/Service_CurioStall_Show.asp?ID=13041804. Nghiên mực.

http://www.gucn.com/Service_CurioStall_Show.asp?ID=13041804. Nghiên mực.

Bạn có bao giờ nghe nói đến nghiên cứu kéo dài 75 năm của Harvard nhằm xác định xem điều gì làm ta thấy hạnh phúc chưa? Đó là một nghiên cứu mang tính cách mạng trong ngành tâm lý học. Nghiên cứu này theo dõi cuộc sống của 2 nhóm người đàn ông trong hơn 75 năm, và hiện đang theo dõi cuộc sống của con cái họ (thuộc thế hệ Baby Boomer*), với mục đích là để tìm hiểu xem trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc ở tuổi trung niên như

Bạn có bao giờ nghe nói đến nghiên cứu kéo dài 75 năm của Harvard nhằm xác định xem điều gì làm ta thấy hạnh phúc chưa? Đó là một nghiên cứu mang tính cách mạng trong ngành tâm lý học. Nghiên cứu này theo dõi cuộc sống của 2 nhóm người đàn ông trong hơn 75 năm, và hiện đang theo dõi cuộc sống của con cái họ (thuộc thế hệ Baby Boomer*), với mục đích là để tìm hiểu xem trải nghiệm thời thơ ấu ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc ở tuổi trung niên như

Ancient China, Chinese Art, Japanese Art, Manga, Scene

Chinese Culture, Chinese Art, Avatar, Scenery, Asia

Four Treasures of the Study - Orichinese - Orichinese

Pinterest
Search