Chàng đang ngày đêm tranh đấu vì giang sơn gấm vóc, thiếp chỉ có thể đợi chờ nơi cố hương, mong một ngày chàng trở về cùng nhau bách niên giai lão......

Chàng đang ngày đêm tranh đấu vì giang sơn gấm vóc, thiếp chỉ có thể đợi chờ nơi cố hương, mong một ngày chàng trở về cùng nhau bách niên giai lão......

Chinese Hanfu beauty

Can we just revive traditional chinese clothing? It is just so breathtakingly gorgeous and such an important part of Chinese history

古装神雕侠侣杨过服装唐装汉服白色古代侠客男装武士表演服侠士服-淘宝网

Cheap chinese traditional costume, Buy Quality traditional costume directly from China costumes chinese Suppliers: 2015 Hanfu tang suit costume male white clothes tang suit costume Chinese traditional costume

Minh họa phục trang Hàn Vu Thủy-Thủy Mặc quận chúa

Ancient Chinese Clothing China Dance Costumes Traditional Hanfu Costume Asian Clothes Dresses Page 287

平城京天平祭 元明天皇命婦

平城京天平祭: 風日記

Tang Dynasty Hanfu (traditional Chinese costume). Fan Bingbing (left) and Janine Chang (Zhang Junning) (right) in 2015 Chinese TV series 'Empress of China'.

Fan Bingbing (left) and Janine Chang (Zhang Junning) (right) in 2015 Chinese TV series 'Empress of China'.

Pinterest
Search