Explore China Art, Watercolor, and more!

Explore related topics

10995347_353347798196563_1149367229084714572_n.jpg (283×780)

10995347_353347798196563_1149367229084714572_n.jpg (283×780)

Chinese

Chinese Art

f33d49a6f0540b9f7c3a1e591cd94aab4e18d3457b240-qjjNTP_fw658

[Hình] Tranh vẽ phong cảnh, hoa cỏ, họa tiết… – Phần 5

Clear crystal skies of white nights, pure emerald of grass and trees, and gorgeous sapphires of lilac, and flowers like streams of treasures everywhere. June, Summer Palace built of priceless gems. -- Vs.

Clear crystal skies of white nights, pure emerald of grass and trees, and gorgeous sapphires of lilac, and flowers like streams of treasures everywhere. June, Summer Palace built of priceless gems.

Trời và biển to lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé yếu ớt. Dù có bao nhiêu phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm...

Trời và biển to lớn hùng vĩ thế này, còn con người lại quá nhỏ bé yếu ớt. Dù có bao nhiêu phiền não và đau khổ trên thế gian cũng có thể bị biển trời vĩnh hằng nhấn chìm...

Pinterest
Search