Explore these ideas and more!

کسب رتبه برتر ملی توسط اداره کل استاندارد استان زنجان/کارگززاده دریافت این نشان را مرهون تلاش همکاران خود دانست http://eaz.resablog.net/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7/

کسب رتبه برتر ملی توسط اداره کل استاندارد استان زنجان/کارگززاده دریافت این نشان را مرهون تلاش همکاران خود دانست http://eaz.resablog.net/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7/

اهدای کاپ قهرمانی به امام جمعه محبوب تبریز http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%a8/

اهدای کاپ قهرمانی به امام جمعه محبوب تبریز http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%be-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d9%88%d8%a8-%d8%aa%d8%a8/

نشست توجیهی طرح‌های اقتصادی باشگاه تراکتورسازی برگزار شد/ ساغلام: در کنار هم موفقیت‌های بزرگی را تجربه خواهیم کرد http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1/

نشست توجیهی طرح‌های اقتصادی باشگاه تراکتورسازی برگزار شد/ ساغلام: در کنار هم موفقیت‌های بزرگی را تجربه خواهیم کرد http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%ac%db%8c%d9%87%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b1/

نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه‌های استان http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85/

نتایج مسابقات پرس سینه بدون لوازم قهرمانی باشگاه‌های استان http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%84%d9%88%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d9%82%d9%87%d8%b1%d9%85/

آماده همه گونه همکاری و همراهی برای تبریز2018 هستیم http://eaz.resablog.net/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1/

آماده همه گونه همکاری و همراهی برای تبریز2018 هستیم http://eaz.resablog.net/%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d9%85%d9%87-%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1/

اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در ۵۰ نقطه از سطح شهر در آستانه نوروز / ورزش محلات باید احیا شود http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b5%db%b0-%d9%86%d9%82/

اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در ۵۰ نقطه از سطح شهر در آستانه نوروز / ورزش محلات باید احیا شود http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b5%db%b0-%d9%86%d9%82/

باید حضور سیستم بانکی خارجی در منطقه آزاد ارس افزایش یابد/ مناطق آزاد با رقابت‌پذیری مانع قاچاق و رانت شوند http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2/

باید حضور سیستم بانکی خارجی در منطقه آزاد ارس افزایش یابد/ مناطق آزاد با رقابت‌پذیری مانع قاچاق و رانت شوند http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%d8%a2%d8%b2/

در واگذاری واحدهای شستا به بخش خصوصی باید حقوق کارگران حفظ شود/ تحریم‌ها و مسایل سیاسی برای واحدهای تولیدی مشکل‌زا شده است http://eaz.resablog.net/%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7/

در واگذاری واحدهای شستا به بخش خصوصی باید حقوق کارگران حفظ شود/ تحریم‌ها و مسایل سیاسی برای واحدهای تولیدی مشکل‌زا شده است http://eaz.resablog.net/%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7/

شکایت از یک روزنامه ورزشى به اتهام نشر اکاذیب/ سربازان پرسپولیسی خود را بالاتر از قانون می‌دانند/ باشگاه از حق خود دفاع می‌کند http://eaz.resablog.net/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%89-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7/

شکایت از یک روزنامه ورزشى به اتهام نشر اکاذیب/ سربازان پرسپولیسی خود را بالاتر از قانون می‌دانند/ باشگاه از حق خود دفاع می‌کند http://eaz.resablog.net/%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%d9%89-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a7/

از مردم تبریز خاطره‌ای جز خوبی ندارم/ روند رو به رشد گسترش فولاد مثبت بوده است http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1/

از مردم تبریز خاطره‌ای جز خوبی ندارم/ روند رو به رشد گسترش فولاد مثبت بوده است http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b1/

استفاده از ۸۰۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت‌ریزی راه‌های استان http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%b8%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%81%d8%a7/

استفاده از ۸۰۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت‌ریزی راه‌های استان http://eaz.resablog.net/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%db%b8%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%86-%d9%82%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b3%d9%81%d8%a7/

نحوه ارائه تسهیلات اشتغال روستائی و عشایری از سوی دولت با اهداف مجلس همخوانی ندارد/ دولت در تحقق شعار سال نمره قبولی نگرفته است http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b4/

نحوه ارائه تسهیلات اشتغال روستائی و عشایری از سوی دولت با اهداف مجلس همخوانی ندارد/ دولت در تحقق شعار سال نمره قبولی نگرفته است http://eaz.resablog.net/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%aa%d8%b3%d9%87%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%ba%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b4/

بهبود وضعیت فعلی همت والا و تلاش مضاعف و جهادی می‌طلبد http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d9%88/

بهبود وضعیت فعلی همت والا و تلاش مضاعف و جهادی می‌طلبد http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%81%d8%b9%d9%84%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%88-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d9%85%d8%b6%d8%a7%d8%b9%d9%81-%d9%88/

13 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شده‌اند http://eaz.resablog.net/13-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7/

13 نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شده‌اند http://eaz.resablog.net/13-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7/

به لحاظ فنی «سریال ستارخان» ضعیف‌ترین کار ورزی است/ منطق حکم می‌کند در خانه‌ی ستارخان اشعار حماسی نباتی و فضولی خوانده شود!/ نیروهای بومی هرگز مجال فعالیت نداشته‌اند http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b8-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%b9%db%8

به لحاظ فنی «سریال ستارخان» ضعیف‌ترین کار ورزی است/ منطق حکم می‌کند در خانه‌ی ستارخان اشعار حماسی نباتی و فضولی خوانده شود!/ نیروهای بومی هرگز مجال فعالیت نداشته‌اند http://eaz.resablog.net/%d8%a8%d9%87-%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%b8-%d9%81%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%b9%db%8

تراکتـورسازی در خدمت و خیانت سربازان! http://eaz.resablog.net/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%80%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86/

تراکتـورسازی در خدمت و خیانت سربازان! http://eaz.resablog.net/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%80%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%88-%d8%ae%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86/

Pinterest
Search