Explore these ideas and much more!

Kto za svoju lásku očakáva vďačnosť, nemiluje úprimne. -- Saidl

Kto za svoju lásku očakáva vďačnosť, nemiluje úprimne. -- Saidl

Čím viac krokov podniknete, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám prihodí to, čo ostatní nazývajú šťastím. -- Brian Tracy

Čím viac krokov podniknete, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa vám prihodí to, čo ostatní nazývajú šťastím. -- Brian Tracy

Dôvodom našej neistoty v samých seba je porovnávanie nášho úsilia s výsledkami ostatných.

Dôvodom našej neistoty v samých seba je porovnávanie nášho úsilia s výsledkami ostatných.

Sú len 2 možnosti, ako prežiť svoj život. Jednou z nich je správať sa tak, akoby nič nebolo zázrakom. Tou druhou akoby zázrakom bolo všetko. -- A. Einstein

Sú len 2 možnosti, ako prežiť svoj život. Jednou z nich je správať sa tak, akoby nič nebolo zázrakom. Tou druhou akoby zázrakom bolo všetko. -- A. Einstein

Portál pro osobní rozvoj změnou podvědomí a vlastní přitažlivosti: Člověče, poznej se — 12/24: Co v sobě nosíš

Člověče, poznej se — Co v sobě nosíš

Ak by boli dvere vnímania čisté, všetko by sa nám javilo také, aké je - nekonečné. -- W. Blake

Ak by boli dvere vnímania čisté, všetko by sa nám javilo také, aké je - nekonečné. -- W. Blake

Vaša hodnota nezávisí od druhých. Ste hodnotný človek, pretože to tvrdíte vy. Ak čakáte, že vám vašu cenu povedia ostatní, potom ide o hodnotu niekoho iného.  -- Wayne W. Dyer

Vaša hodnota nezávisí od druhých. Ste hodnotný človek, pretože to tvrdíte vy. Ak čakáte, že vám vašu cenu povedia ostatní, potom ide o hodnotu niekoho iného. -- Wayne W. Dyer

Keď ste milí k ľuďom, nezmení to iba vás, zmení to svet.   -- Harold Kushner

Keď ste milí k ľuďom, nezmení to iba vás, zmení to svet.

Môžete byť, čím chcete, len keď v to s dostatočnou presvedčivosťou veríte a konáte podľa toho s vierou, pretože všetko, čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť. -- Napoleon Hill

Môžete byť, čím chcete, len keď v to s dostatočnou presvedčivosťou veríte a konáte podľa toho s vierou, pretože všetko, čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť. -- Napoleon Hill

Pinterest
Search