Explore Cats, Words, and more!

Cats, Words, Messages, Thoughts, Gatos, Kitty Cats, Kitty

Cosmos, Good Afternoon, Good Night, Good Day, Messages, Buddha, Outer Space, Universe, The Universe

..."Có một Phật tử hỏi chúng tôi rằng #người xưa nói: “#Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Tại sao y kinh nói giải nghĩa mà oan ba đời, chư #Phật? Tại sao lìa kinh một chữ tức đồng ma nói? Đây chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ ý nghĩa của kinh điển đại thừa. #buddha #buddhism

..."Có một Phật tử hỏi chúng tôi rằng #người xưa nói: “#Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết”. Tại sao y kinh nói giải nghĩa mà oan ba đời, chư #Phật? Tại sao lìa kinh một chữ tức đồng ma nói? Đây chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ ý nghĩa của kinh điển đại thừa. #buddha #buddhism

Temple, Buddha, Temples

Cho qua là sẽ bình an Nếu không phải chịu đeo mang nặng nề Cho qua hết mọi đam mê Nếu không vướng bận khinh chê ưu phiền Cho qua mọi chuyện sẽ yên Nếu không khó được thuận duyên mọi điều

Cho qua là sẽ bình an Nếu không phải chịu đeo mang nặng nề Cho qua hết mọi đam mê Nếu không vướng bận khinh chê ưu phiền Cho qua mọi chuyện sẽ yên Nếu không khó được thuận duyên mọi điều

Instagram photo by franximenes_poesia -  Tranquiliza tua alma...escuta o teu coração....agradeça.  _________FranXimenes @franximenes_poesia @sejalevepage #boanoite  #gratitude

Instagram photo by franximenes_poesia - Tranquiliza tua alma...escuta o teu coração....agradeça. _________FranXimenes @franximenes_poesia @sejalevepage #boanoite #gratitude

Universe

Pinterest
Search