Explore Crassula Ovata, Flowers Garden and more!

Sen đá là cây hoàn hảo nhất cho những người thích làm vườn nhưng lại có tính hay quên. Vì việc chăm sóc những cây sen đá này rất dễ dàng, chỉ cần cho nó một ít nước khoảng 1 – 2 lần/tuần, có thể nói là bạn cứ bỏ mặc nó, nó sẽ lớn rất nhanh, sinh con đẻ cái liên tục. Sen đá thật sự đa dạng một cách đáng kinh ngạc về kiểu lá, cách tạo hình và màu sắc. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm những loại sen đá nào phát triển tốt nhất trong nhà.

Sen đá là cây hoàn hảo nhất cho những người thích làm vườn nhưng lại có tính hay quên. Vì việc chăm sóc những cây sen đá này rất dễ dàng, chỉ cần cho nó một ít nước khoảng 1 – 2 lần/tuần, có thể nói là bạn cứ bỏ mặc nó, nó sẽ lớn rất nhanh, sinh con đẻ cái liên tục. Sen đá thật sự đa dạng một cách đáng kinh ngạc về kiểu lá, cách tạo hình và màu sắc. Chúng ta hãy tìm hiểu thêm những loại sen đá nào phát triển tốt nhất trong nhà.

Galerie Bonsaï - Bonsai Empire

Welcome to our Bonsai gallery, full of masterpiece Bonsai trees.

Крассула большая

Крассула большая

Feng Shui plants for harmony and positive energy in the living room

Feng Shui plants improve indoor air and create a comfortable atmosphere at home and in the office How can you create a positive flow of energy in your home?

tylecodon paniculatus - тилекодон метельчатый / Купить семена почтой с доставкой

tylecodon paniculatus - тилекодон метельчатый / Купить семена почтой с доставкой

L'hôtel à insectes est un concept qui permet d'optimiser la présence, par la survie hivernale, d'insectes et d'arachnides qui sont souhai...

Bug ball topiary tree for attracting beneficial insects. I saw the bottom right one first and thought it was a how-to to me a Jack Skellington topiary.

Pinterest
Search