Explore Dramas, A Girl and more!

ep.3  Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Jul/25/2016

ep.3 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Jul/25/2016

ep.8 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Sep/05/2016

ep.8 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Sep/05/2016

Kento Yamazaki.. 山﨑賢人Satomi Hakkenden @ Hiroshima

Kento Yamazaki.. 山﨑賢人Satomi Hakkenden @ Hiroshima

Huge hit \(^o^)/ over 2.5 million viewers Kento (a girl?) x Ryo [MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Kento Yamazaki x Tao Tsuchiya, Release: 12/12/'15

Huge hit \(^o^)/ over 2.5 million viewers Kento (a girl?) x Ryo [MV, orange ver, Dec/06/15] https://www.youtube.com/watch?v=nwhkIfS8b6E&feature=youtu.be Kobukuro -- Mirai (Future), orange theme song, Kento Yamazaki x Tao Tsuchiya, Release: 12/12/'15

Kento Yamazaki

Kento Yamazaki

ep.6  Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3…

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

[Full ep1 w Eng. sub] http://kissasian.com/Drama/Sukina-Hito-ga-iru-koto/Episode-1?id=29402       Mirei Kiritani x Kento Yamazaki x Shohei Miura x Shuhei Nomura, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & three sweethearts)", from Jul/11/2016

Mirei Kiritani x Kento Yamazaki x Shohei Miura x Shuhei Nomura, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & three sweethearts)"

ep.4 Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)", Aug/01/16

Kento Yamazaki, J drama "Sukina hito ga iru koto (A girl & 3 sweethearts)",

Pinterest
Search