Yutaka Takanashi "Machi"

Collection by Joshua Redfearn

8 
Pins
 • 
83 
Followers
Joshua Redfearn
Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977

Yutaka Takanashi,Machi – Town

Yutaka Takanashi, Machi – Town, Asahi Shibun-sha, 1977 | Bookshop Le Plac'Art Photo

Yutaka Takanashi,Machi – Town,Asahi Shibun-sha,1977